Nordisk kulturfond och Kulturfonden för Sverige och Finland

TigerNordSydOstanVastan

Bild: Saskia Gullstrand

Vänner och samarbetspartners i alla väderstreck!

Det finns två fonder som delar ut riktigt mycket pengar till internationella samarbeten och projekt inom Norden. Båda går att söka flera gånger per år och har första deadline 1 februari 2016. Kolla in dem, oavsett om du vill ansöka nu eller inte, för det är väldigt inspirerande att läsa om allt som går att göra med hjälp av dem!

Först fonden heter Nordisk Kulturfond och ger stöd till projekt som innebär kultursamarbeten mellan skapare, organisationer etc i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Från Nordisk Kulturfond kan du söka snabbstödet OPSTART och ett större projektstöd.

Andra fonden heter Kulturfonden för Sverige och Finland och ger (som namnet antyder) pengar till svensk-finska kultursamarbeten. Från denna fond kan du söka aktivitetsbidrag och vistelsestipendier.

Båda fonderna ger pengar till konstprojekt, festivaler och publikarrangemang, liksom konferenser vars syfte är att dela kunskap och nätverka, med mycket mer. Stöden skiljer sig åt på några viktiga punkter, som du kan läsa mer om nedan.

OBS! Poängen med fonderna är att möjliggöra samarbeten inom Norden respektive mellan Sverige och Finland. Ragga därför kreativa och konstnärliga partners från länder inom det geografiska område som respektive fond fokuserar på, innan du skickar in en ansökan. Personer, organisationer, grupper, företag m.m. fungerar som officiella och giltiga partners i samarbetet.

Smallcat 1

Bild: Saskia Gullstrand

OPSTART (Nordisk kulturfond):
OPSTART är Nordisk kulturfonds speciella snabbstöd. Det är tänkt att finansiera den första idéutveckling, förstudier och nätverkande inför nordiska samarbetsprojekt. Exempelvis går det att söka pengar för:

 • Förberedande resor
 • Hitta fler samarbetspartners
 • Prova en ny arbetsmetod
 • Etc.

Projektet ska vara ett steg på vägen mot att förverkliga ett större projekt (som i sin tur t.ex. kan finansieras genom Nordisk Kulturfonds stora projektstöd). För att beviljas stöd ska  ett projekt involvera en samarbetspartner från minst ett annat nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland). Projektet ska också ha som plan att inkludera samarbetspartners från fler länder i Norden i ett senare skede.
UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller, men maxbeloppet är 25 000 DKK.
VEM KAN SÖKA: Personer, grupper, organisationer och företag. Den sökande behöver inte vara bosatt i Norden eller vara medborgare i ett nordiskt land.
DEADLINE: Bidraget kan sökas närsomhelst under året. Besked ges två veckor efter ansökan.
Läs mer om ansökan här.

Smallcat 2

Bild: Saskia Gullstrand

Projektstöd (Nordisk kulturfond):
Projektstödet ges till originella konst- och kulturprojekt som håller hög kvalitet. För att få finansiering måste projektet och projektets metod framstå som genomförbara. Projektstödet ska framförallt täcka de kostnader som uppstår i projektet för att det är internationellt, exempelvis:

 • Arvoden och administration i samband medworkshops, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc.
 • Lönekostnader, materialkostnader och andra administrativa kostnader, om dessa har en direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att det ska kunna genomföras.
 • Resekostnader
 • Övernattning
 • Pengar ges inte till enbart översättning eller utgivning av böcker, utan projektet måste innefatta något mer för att beviljas finansiering.

OBS! För att få stöd ska  ett projekt minst involvera samarbetspartners från två andra nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland).
UTDELNING:  Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men stöd på mellan 10 000 DKK och 190 000 DKK delades ut under 2015.
VEM KAN SÖKA: Personer, grupper, organisationer och företag. Den sökande behöver inte vara bosatt i Norden eller vara medborgare i ett nordiskt land.
DEADLINE: 1 februari 2016.
Läs mer om ansökan här.

Smallcat 3.png

Bild: Saskia Gullstrand

Aktivitetsbidrag (Kulturfonden för Sverige och Finland)
Aktivitetsbidrag ges för t.ex. utställningar, seminarier, workshops och seriehögläsningar. Viktigt är att projektet bidrar till ökad förståelse, kunskap och stärkta relationer mellan länderna. Exempelvis ges pengar för:

 • Materialkostnader, arvoden och administration i samband med workshops, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc.
 • Lönekostnader och andra administrativa kostnader, om dessa har en direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att det ska kunna genomföras.
 • Resekostnader
 • Övernattning

UTDELNING:  Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller. Svenska projekt fick stöd på mellan  5000:- och 50 000:- under 2015.
VEM KAN SÖKA: Personer, grupper, organisationer och företag (mfl).
DEADLINE: 1 februari 2016.
Läs mer om ansökan här.

Smallcat 4

Bild: Saskia Gullstrand

Vistelsestipendier (Kulturfonden för Sverige och Finland)
Vistelsestipendierna ger pengar till svenska personer och organisationer för att:

 • genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage, intervjuer i Finland.
 • besöka organisationer, institutioner, myndigheter i Finland.
 • delta i seminarier, konferenser och så vidare i Finland.

Resan ska bidra till att öka kunskapen om Finland i Sverige eller vice versa. Viktigt är att projektet bidrar till ökad förståelse och stärkta relationer mellan länderna.
UTDELNING: Vistelsestipendierna till Finland omfattar  logi och kost enligt följande (per person):

 • 1300 kronor/dygn

Utöver detta beviljas stipendiaten ett resebidrag enligt följande (per person):

 • 1000 kronor till Helsingfors och Åbo samt dess närområden
 • 2000 kronor till övriga Finland

VEM KAN SÖKA: Personer, grupper, organisationer och företag (mfl).
DEADLINE: 1 februari 2016.
Läs mer om ansökan här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s