FÖR KATEGORISERING

STIPENDIER

NORRLÄNDSKA
LITTERATURSÄLLSKAPET
/ FC Norr
 Naturstipendier: http://www.norrlitt.se/naturastipendier/

Anders Sandrews Stiftelse Utbildningsstipendium: Kan tecknare/författare söka? http://www.sandrewsstiftelse.se/utbildning

Stieg Larssons stipendium: http://www.stieglarssonsstiftelse.se/sok-stipendium/

Svenska kulturfonden: Kan svenskar söka för projekt i Finland? Hur finlandssvensk prägel måste projektet ha? http://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/alla-stipendier-bidrag/

Svensk-Isländska samarbetsfonden (resestipendier): Är den aktiv? http://norden.se/om-foreningen/vara-uppdrag-och-projekt/fonder/svensk-islandska-samarbetsfonden/

Kolla igenom alla konstnärsnämndens stipendier för 2016: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11151&origid=14904

Stiftelsen Danielsgården i Bingsjö delar varje år ut ett eller flera vistelsestipendier: En konstnärlig yrkesutövare får då bo en tid av sommaren i stipendiatbostaden på Danielsgården. Detta kallas ”Artist- in-residence”. Stipendiet kan sökas av konstnärlig yrkesutövare, till exempel bildkonstnärer, författare, tonsättare, musiker, fotograf eller skådespelare. Stipendietiden är oftast tre till fyra veckor. I ansökan anges önskad tidsperiod på sommaren. Ansökningstiden för stipendier går ut 15 mars varje år.
Underskrivet ansökningsformulär skickas till Rättvik kultur. Danielsgårdens museidel är öppen för allmänheten under tre sommarmånader. För information och visningar ring 070-649 83 96. http://www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/kultur/stod-bidrag-och-stipendier/vistelsestipendium.html

Vistelsestipendium: Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år:
Om stipendiet: Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under maj t o m september. Skolan har en stor lärarbostad med stort kök och tre sovrum. I Nebbeboda gick Harry Martinson i skola. Det var här som Harry trivdes bäst.
” – han älskade skolan. Inne i skolan fanns Sverige, där fanns världen på besök varje dag. I skolan hade han sin fasta punkt, medan de mera bortskämda hade sina fasta punkter där hemma i sina hem. De gick från skolan om eftermiddagarna. Han gick bort från skolan.” Skolan ligger på en höjd med en vacker utsikt över en sjö i Olofströms kommun i Blekinge, ca 8 km från centrum. Allmänna kommunikationer saknas. Bredband finns i skolan numera. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda. Ansökan ska vara inne senast den 31 januari och ansökan sker med en personlig presentation i skrift samt önskemål om tidpunkt för vistelsen. Plats kan beredas med kortare varsel om lärarbostaden är ledig. http://www.olofstrom.se/vistelsestipendium

Grundsunda Hembygdsförenings kulturstipendium:

Vad innehåller stipendiet?

Penningsumma på 15 000 kr inkl resa.

Husum ligger ute vid kusten 8 mil söder om Umeå och 3 mil norr om Örnsköldsvik. Fri vistelse 6-8 sommarveckor i en stuga vid Prästsjön, Vallens by, Grundsunda, Örnsköldsviks Kommun. Husums samhälle med ca 2800 inv. ligger 7 km söder om Vallen.

https://grundsunda.wordpress.com/stipendium/

Alltidhultsstipendiet: Under flera år har Alltidhults skola varit basen för vårt vistelsestipendium. Vi har haft glädjen att vara värdar för många kulturpersonligheter. Alltidhultsstipendietomfattar 1–2 veckors hyresfri sommarvistelse i den pietets­fullt renoverade lärarbostaden. http://intresseforening.alltidhult.se/index.php/stipendium

Västsvenska Kulturfonden har hittills delat ut kompetensutvecklingsstipendier en gång per år.Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc. Stipendierna vill också värna om det unga kulturlivets fortsatta utveckling. http://www.kulturfonden.se/default.asp?session=DE3CDFC887F643A6ABBC9942C37E5B37&object=kulturfonden/articles/article_terms&operation=view&from=kulturfonden/articles/article_application

Arbetarskrivares stipendium: stipendium/Föreningen Arbetarskrivare delar sedan år 1995 ut ett litterärt stipendium till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Priset kallades tidigare Fem Unga-stipendiet men heter numera Arbetarskrivares stipendium. Inriktningen är densamma; att belöna en icke etablerad författare för att inspirera till en fortsättning i föreningens anda. Det vill säga ett skrivande med utgångspunkt i arbetet med ett underifrånperspektiv, och för att utveckla den svenska arbetarlitteraturen. Namnbytet på stipendiet innebär att åldern hos den sökande inte längre spelar någon roll utan enbart den litterära skaparkraften. Priset är på 5000 kr och delas ut på föreningens årsmöte. Om vinnaren inte är medlem i föreningen får den personen ett medlemskap under ett år som extra belöning. Stipendiekommittén önskar texter som skildrar: Dagens samhälle, Arbetsliv och Sociala sammanhang. https://arbetarskrivare.wordpress.com/

Karin och Gösta Rittners stipendiefond: Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond utlyses vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare. Stipendiet ska användas till en studieresa. Stipendiaten ska efter resan avge utförlig berättelse om sin resa till stiftelsens styrelse. Sveriges Författarförbund har att till stiftelsens styrelse lägga fram minst tre nomineringar. Stiftelsens styrelse fattar slutgiltigt beslut om stipendieutdelning. Sista ansökningsdag för stipendiet 2014 var den 26 maj. Stipendiet utlyses nästa gång år 2016. http://www.forfattarforbundet.se/stipendier/rittners-stipendiefond/

Sten K Johnssons litteraturstipendium: Stipendium kan sökas för att ge ut litteratur. Stipendiet syftar till att ge en större bredd av författare, eller blivande författare, möjlighet att publicera sina verk och/eller få dem spridda i större sammanhang. Litteratur med hög bildningsgrad, men med svårigheter att nå fram till publicering kommer att prioriteras. Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom sju områden. Stipendier från cirka 25 000 kronor till maximalt 300 000 kronor kommer att delas ut. Stipendium kan sökas för konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande. http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/ansokning/

Åke och Vera Holmbergs stipendiefond: Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att bereda barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro. Stipendiebeloppen motsvarar kostnad för resa samt ca en månads vistelse på något av de nordiska författarhusen. Utdelningsbeslut fattas av en särskild jury. Vanligtvis utlyses dessa stipendier om våren. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningen publiceras också här på hemsidan. Stipendiet går nu att söka! Sista ansökningsdag är 22 maj 2015. http://www.forfattarforbundet.se/stipendier/ake-och-vera-holmbergs-stipendiefond/

Vistelsestipendier till Aten, Grez-sur-Loing, Kavalla och Runmarö: Författarförbundet utlyser vistelsestipendier två gånger per år i februari och september. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Utlysningarna publiceras också här på hemsidan. Författarförbundet har fyra olika vistelsestipendier (fem inkl. stipendiet till Sveg som utlyses separat). Inga krav på kvalitet eller kvantitet på skrivna verk gäller vid ansökan, inte heller om man erhållit arbetsstipendier eller garanterad författarpenning från Sveriges författarfond. Däremot tar man bl a hänsyn till om den sökande har fått resestipendier från Författarfonden eller vistelsestipendium från förbundet tidigare (karenstiden är fyra år), fått Författarförbundets övriga stipendier samt antal år som medlem i förbundet. Det är många sökande till vistelsestipendierna. Om du tidigare har erhållit en reservplats har du större möjlighet att beviljas vistelsestipendium, oavsett vistelseort, än om du söker för första gången. Sista ansökningsdag för höstens utlysning var den 25 september 2015. Nästa utlysningstillfälle är våren 2016. http://www.forfattarforbundet.se/stipendier/sffs-vistelsestipendier/

Vistelsestipendium i Sveg: Författaren Henning Mankell donerade 2009 ett hus i Överberg, strax utanför Sveg i Härjedalen, till Dramatikerförbundet och Författarförbundet. Medlemmar i respektive förbund kan ansöka om vistelse i huset i perioder om två veckor eller en månad. I stipendiet ingår ett bidrag, 3 500 kr för två veckors stipendium och 7 000 kr för en månads stipendium, avsett att täcka resor och andra kostnader i samband med vistelsen. Huset är stort så du kan ta med dig en vän, kollega eller hela familjen. Det finns tre sovrum med sammanlagt fyra sängplatser plus en spjälsäng, så barn är mycket välkomna. Däremot får man inte ta med sig husdjur med tanke på allergier och rökning är inte tillåten inomhus. Bredband finns, både trådlöst och kabel. Det finns mycket att göra och upptäcka i Härjedalen, sommar som vinter. Vandra i fjällen, fiska, åka skidor mm. På kommunens hemsida http://www.herjedalen.se finner du information om evenemang och sevärdheter i Härjedalen. Tidigare stipendiater har haft lyckade och uppskattade samarbeten med Kulturcentrum Mankell i Sveg, t ex har författarkvällar hållits på stadsbiblioteket. Mankellcentret ser mer än gärna att våra stipendiater hör av sig för att diskutera samarbeten av olika slag. Henning Mankell invigde Kulturcentrum Mankells nya lokaler i Svegs stadsbibliotek den 26 maj 2015. Stipendiet utlyses varje vår och höst. När stipendierna är aktuella att söka skickar Sveriges Författarförbund information om detta till medlemmarna. Det är många sökande till vistelsestipendierna. Om du tidigare har erhållit en reservplats har du större möjlighet att beviljas vistelsestipendium än om du söker för första gången. Sista ansökningsdag för höstens utlysning var 25 september 2015. Nästa utlysningstillfälle är våren 2016. http://www.forfattarforbundet.se/stipendier/vistelsestipendium-till-sveg/

Klas de Vylders Stipendium för Invandrarförfattare: Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige. År 2012 delades två stipendier á 50 000 kr ut. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs det att det av den sökande finns texter på svenska, i original eller översättning. Sista ansökningsdatum för 2014 års stipendier var den 31 mars 2014. Nästa utlysning sker våren 2016. Beslut om årets stipendieutdelning tas den 25 augusti. Därefter meddelas samtliga sökande.

 

SVERIGE-FINLAND FONDEN: http://www.kulturfonden.net/se/bidrag/vad-st%C3%B6der-fonden–13497231

IASPIS: http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis

ESTRID ERICSSONS STIPENDIUM: http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Ansokan.aspx

 

Annonser