FOLKHÖGSKOLA

ALLMÄN KURS MED SERIEINRIKTINING (Fridhems folkhögskola, Svalöv.)
OM UTBILDNINGEN: Kursen för dig som vill teckna serier och samtidigt läsa in kurser på gymnasienivå. För att gå utbildningen behöver du inte kunna rita fint eller skriva felfritt. Du behöver bara ha idéer och en vilja att berätta något med hjälp av text och bild. Prova på hela serieprocessen – från idé till färdig serie och publicering. Dramaturgi, berättarteknik, studiebesök och besök av aktiva serietecknare står på schemat. Målet med kursen är att du ska hitta och utveckla din stil som serietecknare. Studierna sker på heltid och 40% av tiden läggs på serier, medan övrig tid läggs på att läsa in kurser för att komplettera dina gymnasiebetyg. I slutet av året kommer du ha material till en portfolio som du kan använda om du vill söka vidare.
OMFATTNING: Ettårig folkhögskoleutbildning.
KOSTAR: Ja. Du betalar 2700:-/termin.
CSN: Ja. (Utbildningen ger dig rätt till studiemedel på folkhögskolenivå.)
ANSÖKAN: Datum för 2017 saknas ännu.

SERIETECKNARUTBILDNINGEN (Skarpnäck folkhögskola, Stockholm.)
OM UTBILDNINGEN: Detta är kursen för dig som vill få skapa serier, samtala om serier, analysera serier och blir en del av seriebranschen. Lär dig mer om dramaturgi, seriemediets potential och makt- och normfrågor, liksom vässa din din förmåga att analysera serieberättelser och använda ditt tecknande för att uttrycka rörelser, känslor och stämningar. Du får göra fanzines, webbserier och lära dig om publicering. Studiebesök på tryckerier, tidningar och seriefestivaler, liksom besök av yrkesverksamma gästlärare ger en stark kontakt med branschen.Skolåret avslutas med skapandet av en gemensam antologi.
OMFATTNING: Ettårig folkhögskoleutbildning.
KOSTAR: Ja. Du betalar materialkostnad på 3600 :-/termin, vilket inkluderar material, kopiering och obligatoriska studieresor..
CSN: Ja. (Utbildningen ger dig rätt till studiemedel på folkhögskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 15 april 2017. Ansökan består av arbetsprover och personligt brev. Läs mer här!

BERÄTTANDE OCH SERIETECKNANDE (Medlefors folkhögskola, Skellefteå.)
OM UTBILDNINGEN: Vill du bli serieskapare, illustratör eller storyboardtecknare för film- och spelindustrin? Medlefors folkhögskola är en praktisk utbildning i serieskapande, teckning, generell grafisk design, generell grafisk illustration, storyboarding, storytelling och att bygga upp ett IP (Intellektuell rättighet). Kursen passar för dig som vill arbeta inom serie-, film- eller spelbranschen, i Sverige eller internationellt.
OMFATTNING: Tvåårig folkhögskoleutbildning.
KOSTAR: Ja. Du betalar serviceavgift på 1600:- per läsår + depositionsavgift på 300:- (denna betalas tillbaka vid läsårets slut).
CSN: Ja. (Utbildningen ger dig rätt till studiemedel på folkhögskolenivå.)
ANSÖKAN: Nästa ansökningsomgång öppnar våren 2018. Ansökan inkluderar intervju och portofolio. Läs mer här!

SERIESKOLAN (Kvarnby folkhögskola, Malmö.)
OM UTBILDNINGEN: Serieskolan satsar på att du ska kunna kliva ut från skolan som yrkesarbetande serieskapare.

  • År 1 fokuserar på berättande, konstnärliga tekniker, figurkonstruktion, digital bildbehandling, seriehistoria, branschkunskap, trycksaksproduktion med mera. Du kommer att få skapa tidningar, böcker och utställningar, delta i mässor och festivaler och andra utåtriktade aktiviteter.Skolåret avslutas med en utställning och gemensam antologi i bokform.
  • År 2 ger dig möjlighet att arbeta koncentrerat med ett eget projekt, exempelvis att skapa en seriebok eller lägga grunden till ett eget förlag.
  • Kreativt friår erbjuder möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett självformulerat årslångt projekt, med tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning etc.

OMFATTNING: Tre separata studieår. Varje studielinje kräver en egen ansökan.
KOSTAR: Ja. Du betalar materialkostnad på 2000:-.
CSN: Ja. (År 1 ger dig rätt till studiemedel på folkhögskolenivå. År 2 och kreativt friår ger dig rätt till CSN på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline runt 1 april 2017. Ansökan skiljer sig åt beroende på vilken linje du vill gå, men inkluderar olika former av arbetsprover och projektbeskrivningar. Läs mer här!

SERIEKONST, GRAFISK DESIGN OCH ANIMATION (Västra Nylands Folkhögskola, Karis, Finland)
OM UTBILDNINGEN:  Lär dig skapa serier, grafisk design, illustration och animation! Inom utbildningen kommer du få skapa bl.a. affischer, fanzines, serienoveller och logotyper, liksom lära dig grunderna i Photoshop, Indesign, Illustrator och After Effects. Studieupplägget ger dig möjlighet att prova på att skapa många former av media, samt stort utrymme att jobba med den form av uttryck du vill utveckla hos dig själv. Under året gästas programmet av ett flertal yrkesverksamma gästlärare och klassen genomför flera studiebesök på reklam- och designbyråer, liksom en längre resa.
OMFATTNING: Ettårig folkhögskolelinje.
SPRÅK: Svenska.
KOSTAR: Ja.

  • Undervisning ink. lunch kostar 80 €/vecka.
  • Undervisning, ink. boende och mat kostar 120 €/vecka.

CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på folkhögskolenivå. Om du bor på skolans internat räcker CSN-pengarna väl för att täcka utgifterna för både studier och levnadsomkostnader.)
ANSÖKAN: Deadline 7 augusti 2017 (sök dock gärna innan 12 juni 2017). Arbetsprover krävs ej. Ta kontakt med skolan för information om hur du ska gå tillväga som student från Sverige. Läs mer här!

TEGNESERIER (Buskerud Folkehøgskole, Norge)
OM UTBILDNINGEN: Buskerud Folkehøgskole vill ge dig en stadig, hantverksmässig grund att stå på som serieskapare. Du får utveckla ditt teckningskunnande och serieberättande, samt lära dig hela skaparprocessen från idé till färdig, publicerad serie. Serielinjen samarbetar med skolans författarlinje och spelskaparlinje. Skolåret inkluderar flera studieresor inom Norge och utomlands.
OMFATTNING: Ettårig folkhögskolelinje.
SPRÅK: Norska.
KOSTAR: Ja. (Undervisningen på skolan är gratis, men du betalar materialavgift, kostnad för skolresa samt för boende och mat på internatet. Om du bor på skolan blir din månadskostnad för utbildningen runt 10 267 NOK, varav avgift för boende och mat utgör mer än hälften av kostnaden. Kontakta skolan om du är intresserad av att studera där, men vill avstå från boende på internatet eller på annat sätt sänka dina kostnader.)
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på folkhögskolenivå. Om det vanliga studiemedlet inte skulle räcka till för skolans avgifter + ditt uppehälle, kan du undersöka möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands. Kontakta då CSN, så hjälper de dig vidare.)
ANSÖKAN: Sker elektroniskt via skolans hemsida. Ansökan sker löpande från 1 februari, fram tills alla platser i klassen är fyllda. Arbetsprover krävs ej. Läs mer här!

TEGNESERIER (Bjerkely Folkehøgskole, Norge)
OM UTBILDNINGEN: Bjerkely folkhøgskole erbjuder två serielinjer:

  • År 1: Grundutbildning för dig som vill lära dig att teckna serier från början. Denna linje passar dig som brinner för serieteckning och berättande och som längtar efter att få lära dig mer om teckningstekniker, digital bildredigering, skriva dina egna berättelser och om seriebranschen. Klassen brukar genomföra flera resor, dels till norska seriefestivaler och dels till en internationell Comic Con. Året avslutas med produktionen av en gemensam antologi, som skickas till serieförlaget Egmont.
  • År 2: Fördjupningsår där du får arbeta intensivt med att genomföra dina egna serieprojekt. Utöver eget skapande ingår undervisning om dramaturgi, teckning, karaktärsdesign och gestaltandet av känslor och genrer. Tillsammans med År 1 genomför klassen flera resor till festivaler i Norge och utomlands.
OMFATTNING: Två separata studieår. Varje studielinje kräver en egen ansökan. För att gå år 2 krävs att du har gått år 1 eller annan motsvarande utbildning.
SPRÅK: Norska.
KOSTAR: Ja. (Undervisningen på skolan är gratis, men du betalar materialavgift, kostnad för skolresa samt för boende och mat på internatet. Om du bor i dubbelrum på skolan blir din månadskostnad för utbildningen runt 10 667 NOK, varav avgift för boende och mat utgör mer än hälften av kostnaden. Kontakta skolan om du är intresserad av att studera där, men vill avstå från boende på internatet eller på annat sätt sänka dina kostnader. Utöver detta tillkommer också resekostnader till Comic Con och andra festivaler.)
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på folkhögskolenivå. Om det vanliga studiemedlet inte skulle räcka till för skolans avgifter + ditt uppehälle, kan du undersöka möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands. Kontakta då CSN, så hjälper de dig vidare.)
ANSÖKAN: Sker elektroniskt via skolans hemsida. Läs mer här!