FÖRLAG

SERIEFÖRLAG I SVERIGE

ADES MEDIA
Ades Media ger bland annat ut den italienska skräckserien Dylan Dog och serietidningen Seriemix som innehåller blandade serier av svenska och utländska serieskapare. Seriemix ges ut under Ades Plus,  förlagets samarbetsprojekt med serieskapare och andra som är intresserade av serieutgivning men inte driver eget förlag.
Förläggare: Andreas Eriksson
Läs mer om Ades Media här.

ALBUMFÖRLAGET
Albumförlaget ger ut fransk-belgiska och svenska äventyrsserier inom bland annat genrerna västern, riddare, fantasy och science-fiction.
Förläggare: Jonas Andersson
Läs mer om Albumförlaget här.

APART FÖRLAG
Apart Förlag ger framförallt ut serierna The Walking Dead, A Game of Thrones, Sherlock Holmes och svenska originalserier.
Förläggare: Johan Kimrin
Läs mer om Apart förlag här.

C’EST BON KULTUR
C’est Bon Kultur arbetar för en mer varierad och spännande seriescen i Sverige och internationellt, med syftet att främja serier med höga konstnärliga ambitioner. Föreningen ger ut serieböcker och serietidningen C’est Bon Anthology, samt ordnar utställningar, föreläsningar och andra kulturevent.
Redaktörer: Luddvig Melin, Stefan Petrini, Henrik Rogowski, Steve Nyberg, Kinga Dukaj, Mattias Elftorp, Emei Burell, Oskar Aspman och Christina Cromnow.
Läs mer om C’est Bon Kultur här.

COBOLT FÖRLAG
Cobolt förlag inriktar sin utgivning på klassiska fransk-belgiska albumsserier och översättningar av europeiska samtidsserier (bland annat från Frankrike och Finland).
Förläggare: Peter Sparring
Läs mer om Cobolt förlag här.

COSMOS COMICS
Cosmos Comics finns till för att ge seriemagi till stora och små barn. Förlaget publicerar lättlästa serier för barn i främst åldrarna 6-12 år. Utgivningen innefattar både översättningar och svenska originalserier.
Förläggare: Lisa Wibom
Läs mer om Cosmos Comics här.

EGMONT PUBLISHING
Egmont Publishing är ett medieföretag som framförallt ger ut tidningar av olika slag. Egmont Publishing har en stor utgivning av serietidningar inom i Sverige, med titlar som Bamse, Nemi och Rocky. Flera av dessa tidningar publicerar nygjorda originalserier av svenska och internationella serieskapare.
Kolla in Egmont Publishings utgivning här, här och här.

EPIX FÖRLAG
Epix ger ut svenska originalserier och översättningar av utländska kvalitetsserier. Utgivningen spänner över bland annat barn- och ungdomsserier, manga, sci-fi och fantasy, erotik och serieromaner.
Förläggare: Horst Schröder
Läs mer om Epix förlag här.

GALAGO/ORDFRONT
Galago/Ordfront publicerar serieböcker med starkt fokus på socialrealism och satir, samt ger ut serietidningen Galago. Förlaget jobbar med både svenska originialserier och översättningar och publicerar dessutom också annan politisk och underhållande litteratur.
Förläggare: Mats Jonsson och Johannes Klennell
Läs mer om Galago/Ordfront här.

GASPARD
Gaspard ger ut barn- och ungdomsserier inom genrer som humor, sport, spänning, äventyr och fakta.
Förläggare: Nadine Zéphir och Philippe Couderc
Läs mer om Gaspard här.

KARTAGO FÖRLAG
Kartago Förlag ger ut tecknade serier, fotografier, humoristisk samhällskritik och experimentella bilderböcker. Deras fokus ligger på ”böcker med bra historier, humor och bilder”.
Förläggare: Rolf Claesson
Läs mer om Kartago förlag här.

KOLIK FÖRLAG
Kolik förlag ger ut serieromaner, humorserier, feministisk erotik, biografier och skräck, allt under ledorden ”intelligent underhållning”.
Förläggare: Josefin Svenske
Läs mer om Kolik förlag här.

LYSTRING FÖRLAG
Lystring förlag ger bland annat ut serieantologin Det grymma svärdet och publicerar serieromaner. En stor del av förlagets utgivning har också rötterna i fanzinkulturen, och ligger i gränslandet mellan serier, annan bildkonst, musik och skönlitteratur.
Förläggare: Fredrik Jonsson
Läs mer om Lystring förlag här.

ORDBILDER MEDIA
Ordbilder Media ger ut en mångfald av serieberättelser med inslag av fantasy och magi för läsare i alla åldrar. Förlaget publicerar både svenska originalserier och översättningar.
Förläggare: Kami Anani
Läs mer om Ordbilder Media här.

NATT FÖRLAG
Natt förlag är litet norrländskt förlag som ger ut böcker, serier och antologier.
Förläggare: Jonas Lidström Isegrim
Läs mer om Natt förlag här.

NOSEBLEED STUDIO
Nosebleed studio är en svensk mangastudio som publicerar böcker och fanzines under premissen ”manga åt folket”.
Medlemmar: Catarina Batista, Natalia Batista, Alice Engström och Joakim Waller.
Läs mer om Nosebleed Studio här.

NUBECULIS
Med mycket omtanke och passion publicerar Nubeculis nya och i Sverige mindre kända serieromaner och album. Förlaget strävar efter att vara ett fängslande komplement till de stora aktörerna på den svenska seriemarknaden, samt vill skapa en unik läsupplevelse genom serieromaner och album av hög kvalitet, både innehålls- och utformningsmässigt.
Förläggare:Danilo Brozovic.
Läs mer om Nubeculis här.

PEOW STUDIO
Peow Studio är ett förlag, tecknarkollektiv, risograftryckeri och seriebutik. Utöver Peow Studios egna serieskapares verk ger de ut fanzines och böcker från självpublicerande seriekonstnärer och från förlag som i övrigt inte har distribution i Sverige.
Förläggare/projektledare: Patrick Crotty, Olle Forslöf och Elliot Alfredius
Läs mer om Peow Studio här.

PLACEBO PRESS
Placebo Press översätter och ger ut internationella grafiska romaner och seriealbum, med ambitionen att publicera ”de bästa serierna från hela världen”.
Förläggare: Viktor Agering och Jens Andersson
Läs mer om Placebo Press här.

SANATORIUM FÖRLAG
Sanatorium Förlag ger ut omsorgsfullt formgivna serieböcker och konstböcker av svenska och internationella skapare.
Förläggare: Susanne Viborg och Jens Andersson
Läs mer om Sanatorium förlag här.

SERIEFRÄMJANDET
Seriefrämjandet är en ideell förening som bevakar seriers plats i det svenska kulturlivet. Föreningen driver Seriecenter i Malmö, producerar serieutställningar, ger ut tidskriften Bild&Bubbla och publicerar nya serier.
Ordförande: Fredrik Strömberg
Läs mer om Seriefrämjandet här.

SVENSKA SERIEFÖRLAGET
Svenska serieförlaget startades 2013 och vill ge ut jättebra serieböcker.
Förläggare: Malin Svedjeholm
Läs mer om Svenska serieförlaget här.

SYSTER FÖRLAG
Förlaget ger ut serieböcker och grafiska romaner, samt beskriver sin ambition som ”att i sakta mak ge ut serier med starka och drivna berättelser”.
Förläggare: Åsa Grennvall och Sofia Olsson
Läs mer om Syster förlag här.

TUSEN SERIER
Tusen Serier gör workshops, utställningar, fanzines, serieböcker och berättelser som befinner sig i gränslandet mot illustrerad litteratur. Tusen serier är ett antirasistiskt initiativ som gör svenska serier lite mindre svenska – en bok, en utställning, en workshop i taget.
Förläggare/projektledare: Amanda Casanellas, Mattias Elftorp och Kinga Dukaj
Läs mer om Tusen Serier här.

WASABI PRESS
Wasabi Press ger ut svensk manga och främjar intresset för östasiatisk kultur i Sverige.
Förläggare: Elise Rosberg och Natalia Batista
Läs mer om Wasabi Press här.

WIBOM BOOKS
Wibom Books ger ut serier för barn och unga, med målet att publicera högkvalitativa böcker som alla kan läsa och älska. Förlagets böcker ska ”väcka nyfikenhet, läslust och en ge en läsaren en upplevelse.”
Förläggare: Lisa Wibom
Läs mer om Wibom Books här.

WORMGOD
Wormgod ger ut serieböcker och antologier, med målet att ta serieberättande till en ny nivå och bryta ner gränserna mellan verklighet, akademi och subkultur.
Förläggare: Mattias Elftorp och Susanne Johansson
Har du tips på ett förlag som borde finnas med på listan? Skriv till oss här!