HÖGSKOLA: FRIA KURSER

SERIETECKNING OCH VISUELLT BERÄTTANDE (Malmö högskola, Malmö.)
OM UTBILDNINGEN: Kursen ger grundläggande kunskaper i serieteckning och visuellt berättande. Du får lära dig serieteori och seriehistoria, samt om olika publicerings- och distributionsformer för serier idag. Dessutom ingår praktiska övningar i att skapa serier, med fokus på berättande och teckning. Kursen avslutas med att du får skapa en serienovell för publicering.
OMFATTNING: 30 högskolepoäng. (En termin på högskola.)
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 15 april 2017. Arbetsprover krävs ej. Läs mer här!

BILDBERÄTTANDE: SERIETECKNING, ILLUSTRATION OCH VISUALISERADE IDÉER (Karlstad universitet, Karlstad.)
OM UTBILDNINGEN: Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att visualisera idéer, illustrera fakta och fiktion, eller teckna serier. I kursen utvecklar du en förståelse för samtidens bildberättande och ditt eget bilduttryck. Du studerar bildens formspråk och tränar färdigheter i dramaturgi, bildberättande, färglära, skiss- och tuschteknik.
OMFATTNING: 30 högskolepoäng. (En termin på högskola.)
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 15 april 2017. Arbetsprover krävs ej. Läs mer här!

BILDBERÄTTANDE II (Karlstad universitet, Karlstad.)
OM UTBILDNINGEN: Kursen ska ge dig bred färdighet i att tolka och skapa bilder med syfte att illustrera, gestalta och berätta.Du får göra fördjupade beskrivningar, analyser och tolkningar av verk i skilda media, samt färdighetstränande övningar inom teckning, måleri och fotografi. Olika genrer och tekniker inom bildberättande utforskas och tillämpas i analyser och eget bildarbete.
OMFATTNING: 30 högskolepoäng. (En termin på högskola.)
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 15 oktober 2017. Arbetsprover krävs ej, däremot att du tidigare läst kursen Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer eller annan av skolan godkänd förberedande kurs. Läs mer här!

Annonser