ÖVRIGA BIDRAG

 

FÖRFATTARFONDENS FÖRFATTARPENG 

OM STIPENDIET: Författarfondens författarpeng är en ersättning till författare, översättare och barnboksillustratörer för bibliotekens utlåning av deras böcker. Storleken på de belopp som betalas ut är individuellt och bestäms av det antal lån av upphovspersonens eller översättarens verk som sker i folk- och skolbiblioteken.

UTDELNING:

  • Författarpenning ger ersättning på 85 öre per lån. För att få ut ersättning måste ens böcker ha lånats ut minst 2000 gånger på folk- och skolbibliotek, vilket motsvarar 1700:-.
  • Översättarpenning ger ersättning på 42,5 öre per lån. För att få ut ersättning måste ens böcker ha lånats ut minst 4000 gånger på folk- och skolbibliotek, vilket motsvarar 1700:-.

VEM KAN SÖKA: Detta bidrag behöver inte sökas, eftersom att Författarfonden själva räknar ut vem som har rätt att få ersättning och hur stora beloppen ska vara, baserat på bibliotekens utlåningsstatistik.

Läs mer om Författarfondens författarpeng här!

KULTURRÅDETS LITTERATURSTÖD (EFTERHANDSSTÖD) 

OM STIPENDIET: Bidraget ska stödja utgivningen av kvalitativ litteratur och uppmuntra förlagen att ge ut klassiker samt nyskapande och experimentella verk. Ett förlag kan söka ekonomisk kompensation för en bok efter att den har publicerats.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för publikation som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast förlag och andra som ger ut litteratur som en del av sin professionella verksamhet.

Ansökan kan göras närsomhelst under året. Läs mer om ansökan här.

LIONS CLUB INTERNATIONAL

OM STIPENDIET: Många orter har en lokal Lions-klubb som ger stipendier till kulturella projekt och enskilda skapare inom konst, litteratur, design och serier. Den som söker ska (oftast) vara född, uppvuxen, bo som vuxen eller vara verksam som skapare på den ort som klubben tillhör. För mer detaljer, kontakta den Lions-klubb vars kulturstipendium du vill söka. Alla klubbar finns listade på Lions Clubs hemsida.

UTDELNING: Varierar beroende på klubb.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och/eller organisationer.

Deadline för ansökan varierar beroende på vilken klubb du vill söka stipendium ifrån.

Nyfiken på om det finns en Lions-klubb i den by, stad eller stadsdel som du har anknytning till? Lista över lokala Lions-klubbar finns här.

OPSTART (NORDISK KULTURFOND)

OM STIPENDIET: OPSTART är ett startstöd från Nordisk Kulturfond som stöder den första idéutvecklings- , förstudie- och nätverksfasen inom konst- och kulturprojekt. Projektet ska vara ett steg på vägen mot ett större projekt som involverar samarbete med flera nordiska länder*. OPSTART-projektet ska ha en tydlig nordisk aspekt i sitt innehåll och i sig involvera samarbetspartners från minst ett annat land i Norden.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för publikation som ansökan gäller, men maxbeloppet är 25 000 DKK.

VEM KAN SÖKA:Enskilda personer, nätverk, grupper, företag och organisationer. Projektet måste i sin helhet involvera samarbetspartners från minst tre nordiska länder, men utöver detta kan projektet även samarbeta med partners i länder utanför Norden.

Ansökan kan göras närsomhelst under året. Läs mer om ansökan här.

* Samarbete med flera nordiska länder kan bl.a. innebära samarbete med enskilda konstnärer, nätverk, organisationer, stiftelser eller offentliga instanser i nordiska länder utanför Sverige. Som nordiska länder räknas Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.