STIPENDIER JULI-SEPTEMBER

 JULI

Cune Comics in Residence Program: Helsingfors och Tallin

OM STIPENDIET: Residensen ger seriefolk chansen att skapa nya serier i en kreativ miljö. Stipendiemottagarna kommer få arbeta med egna projekt, men också chansen att knyta kontakter med seriescenerna i Finland och Estland. Stipendiet är en del av serienätverket CUNEs residensprogram. CUNE är ett nätverk för serieorganisationer, seriefestivaler och serieskapare, som har deltagare från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna och Ryssland.

UTDELNING: Information för 2018 saknas för närvarande. Under 2017 kunde residensvistelse sökas i Helsingfors och Tallin under oktober 2017. Varje vistelse var 1 månad lång. Vistelsen inkluderade:

  • Boende för 1 konstnär.
  • Projektpengar och arvode till 1 konstnär.
  • Hemresebidrag till 1 konstnär (max. 300 euro).

VEM KAN SÖKA: Serieskapare och andra aktörer i seriebranschen.

DEADLINE: Datum för 2018 saknas för närvarande. Förra deadline var 3 juli 2017. Läs mer om ansökan här.

AUGUSTI

Kone Foundation: Saari residens för konstnärer och forskare 

OM STIPENDIET: Saari-residenset erbjuder vistelse och arbetsro på en vacker gård vid havet, i Mynämäki, Finland. Stipendiet kombinerar på en och samma gång pengar för projektutgifter, konstnärslön, resa och vistelse. Stipendiet kan sökas både av enskilda personer (för vistelser under vår, höst och vinter) och grupper (för sommarvistelser). Det viktigaste kriteriet för att få stipendiet är att ditt konstnärliga arbete är nyskapande och bidrar till att utveckla samtidens konst och berättande.

Enskilda personer: Under vår, höst och vinter bor ett flertal konstnärer, översättare och forskare tillsammans på gården. Enskilda konstnärer söker stipendiet för att utföra ett särskilt projekt under vistelseperioden. Du kan utbyta erfarenheter, inspiration och kunskaper med  övriga boende, samtidigt som du fokuserar på ditt eget projekt.

Grupper: Under sommaren bor och arbetar grupper och konstnärskollektiv på gården. Grupper söker stipendiet för att utföra ett särskilt projekt under vistelseperioden. Samarbeten mellan finska och internationella organisationer och kollektiv är särskilt välkomna.

UTDELNING: Varje år delas över 40 stipendier ut till individuella konstnärer och grupper.

För enskilda personer ingår följande i varje vistelse:

  • Boende samt arbetsrum på Saari gård i 2 månader någon gång under perioderna januari/februari, mars/april, september/oktober eller november/december.
  • Pengastipendium på 2,350 € eller 2,700 € per månad. Detta ska täcka kostnaderna av resor, material och dylikt, samt fungerar också som lön under residensen.

För grupper ingår följande i varje vistelse:

  • Boende och arbetsrum på Saari gård i 2-4 veckor någon gång under maj-augusti.
  • Pengar för att täcka resor, material och andra omkostnader för gruppens medlemmar under vistelseperioden.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, konstnärskollektiv, skaparnätverk och organisationer. (Kone Foundation vill ha en mångfald bland stipendiemottagarna, vilket innebär en blandning i yrken, nationaliteter, åldrar, erfarenheter liksom att marginaliserade konstuttryck ska vara representerade. Även unga konstnärer som håller på att etablera sig kan söka och få detta stipendium.)

DEADLINE: 15 augusti 2017, kl 15.00 svensk tid. Läs mer om ansökan här.

SEPTEMBER

Kulturrådet: Bidrag till litteraturprojekt i utlandet

OM STIPENDIET: Bidraget ska främja internationell spridning av svensk litteratur och dramatik av hög kvalité. Detta kan innebära bland annat deltagande i litteraturfestivaler utomlands, litterära samarbetsprojekt, internationella utbyten mm.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 5 september 2017.  (Bidraget går att söka 4 ggr per år.  Övriga deadlines är  9 februari, 4 maj och 9 november 2017.) Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Kulturbryggan projektbidrag

OM STIPENDIET: Kulturbryggan ska stödja projekt som främjar framväxt av nyskapande konst och kultur, men som är så experimentiella och ovanliga att de har låg chans att få stöd av andra offentliga kulturfinansiärer. Bidraget kan sökas för projekt som består av förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande, eller för för projekt som redan har kommit en bit på vägen och som håller mycket hög nivå. (Exempel på tidigare beviljade projekt finns här!)

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varier beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men lägsta sökbelopp är 50 000:- och högsta sökbelopp 1 000 000:-

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer.

DEADLINE: 4 september 2017. (Startstödet går att söka 2 ggr per år.  Förra deadline var27 mars 2017). Läs mer om ansökan här.

 

Konstnärsnämnden: Asstistentstipendium

OM STIPENDIET: Konstnärsnämndens assistentstipendium ger pengar till skapare som vill utvecklas konstnärligt genom att arbeta vid sidan av en mer erfaren kollega i fem till tio månader. Mottagaren förväntas vara assistent på halvtid och arbeta med egna projekt under resten av tiden.

UTDELNING: Runt 20 st stipendier á 100 000:- (skattefritt), som delas ut som ett engångsbelopp innan assistentperioden börjar.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 5 september 2017. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Projektbidrag bild- och formkonst

OM STIPENDIET: Bidraget ges för nationella eller internationella projekt, som exempelvis utställningar, workshops, seminarier och EU-projekt. Bidrag kan sökas för produktion, presentation och främjande, samt för resor och frakt. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, grupper och organisationer.

DEADLINE: 14 september 2017.  (Bidraget gick även att söka med deadline 23 februari 2017.) Läs mer om ansökan här.

Maria Bonnier Dahlin-stipendiet

OM STIPENDIET: Stipendiet ska stödja och uppmuntra unga bildkonstnärer och bildkonst i Sverige.

UTDELNING: Två-tre stipendier delas ut årligen på 75 000:- vardera. Stipendiaterna får även ställa ut på Bonniers konsthall.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer (max 35 år gamla).

DEADLINE:  22 september 2017. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Bidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst

OM STIPENDIET: Kulturrådets bidrag till utställningsarrangörer är ett verksamhetsbidrag som ska stödja arrangörer att kunna fortsätta att anordna utställningar. Bland annat ska bidraget kunna täcka ersättning till de konstnärer som ställs ut.  Bidraget ska främja mångfald, kvalitet, förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller. Bidraget går att söka för max tolv månader i taget.

VEM KAN SÖKA: Arrangörer som löpande ställer ut samtida bild- och formkonstnärer utan vinstsyfte. Verksamheten ska ske i lämpliga lokaler som är enkla för allmänheten att besöka.

DEADLINE: 14 september 2017. Läs mer om ansökan här.

Bildupphovsrätt i Sverige: IV-ersättning

OM STIPENDIET: IV-ersättning ger dig ekonomisk ersättning för bilder eller andra verk som du har skapat och som visas på offentliga platser i Sverige. Som offentlig plats räknas skolor, torg, väntrum på sjukhus, bibliotek, muséer, utomhusmiljö för dagis med mycket mera. Konstverket kan bestå av måleri, skulptur, grafik, illustration, serier, videokonst, design, konsthantverk eller liknande. Obs! Du har även rätt till IV-ersättning för konstverk som visas offentligt efter att du har sålt dem!

UTDELNING: Minimibeloppet som betalas ut är 500 kr, maximibeloppet är 42 000 kr. Mängden pengar du får är beroende på vilken typ av plats ditt konstverk är visas på. Högst ersättning ges för verk som visas på öppna platser där stora flöden av människor antas röra sig, tex torg. Lägst ersättning ges för verk som visas på slutna platser där små flöden av människor antas röra sig, tex klassrum. Det spelar dock inte någon roll på vilken ort ditt verk visas eller om det visas inne i centrum av en stad, respektive i en by eller ute i en förort. Alla torg betraktas som likvärdiga oavsett var de är placerade.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 15 september 2017. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

OM STIPENDIET: Kulturrådets utrustningsbidrag till kollektivverkstäder ska minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.  Pengarna kan användas till inköp av t. ex. scanners, datorer, tryckpressar, skrivare eller annan utrustning som behövs i verkstaden. I förlängningen ska bidraget stödja konstnärlig utveckling och förnyelse.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut beror på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Kollektivverkstäder som bygger på medlemmarnas egna insatser och har en stabil organisation och arbetsform. Med kollektivverkstad menas en grupp av konstnärer som delar på verkstads- och produktionsresurser inom ramen för en organisation eller sammanslutning.

DEADLINE: 19 september 2017. Läs mer om ansökan här.

Författarfonden: Arbetsstipendium till författare, tecknare, översättare och fotografer

OM STIPENDIET: Författarfondens arbetsstipendium ska ge mottagaren möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande under en längre tid. Pengarna är tänkta att gå till exempelvis boende, mat, resor och liknande.

UTDELNING:

  • Ettårigt arbetsstipendium á minst 60 000:- (skattefritt).
  • Tvåårigt arbetsstipendium á 100 000:- (skattefritt).
  • Femårigt arbetsstipendium á 120 000/år (skattepliktigt)

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 20 september 2017. (Stödet går att söka 2 ggr per år. Förra deadline var 1 mars 2017.) Läs mer om ansökan här.

Annonser