STIPENDIER APRIL-JUNI

APRIL

Maria Bonnier Dahlin-stipendiet

OM STIPENDIET: Stipendiet ska stödja och uppmuntra unga bildkonstnärer och bildkonst i Sverige.

UTDELNING: Två-tre stipendier delas ut årligen på 75 000:- vardera. Stipendiaterna får även ställa ut på Bonniers konsthall.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer (max 35 år gamla).

DEADLINE:  12 april 2019. Läs mer om ansökan här.

Lasse O’Månssons naturastipendium

OM STIPENDIET: Gratis sommarboende till tecknare, författare och andra skapare i Drängstugan vid Sala silvergruva. Stugan ligger vackert belägen strax intill Sala silvergruva och består av två små rum och kök, varav ett sovrum med dubbelsäng och ett vardagsrum med kakelugn. Spis, kyl, frys och övrig köksutrustning finns, samt toalett och dusch. Husdjur är välkomna. Cyklar finns att låna.

UTDELNING: Tre stipendier á en månads gratis boende under juni-augusti.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: Datum för 2018 saknas ännu. Förra deadline var 15 april 2017. Läs mer om ansökan här.

MAJ

Nordisk kulturfond: Projektstöd

OM STIPENDIET: Konst och kultur som involverar samarbetspartners från minst tre nordiska länder* och som också har ett tydligt nordiskt innehåll kan få stöd. Bidraget ska gå till projektets internationella kostnader, som resor och övernattning, liksom arvode och administration i samband med workshops, turnéer, föreställningar, konserter, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc. Nordisk kulturfond kan också ge stöd till övriga administrativa kostnader och lönekostnader, som har direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, nätverk, grupper och organisationer. Projektet måste i sin helhet involvera samarbetspartners från minst tre nordiska länder, men utöver detta kan projektet även samarbeta med partners i länder utanför Norden.

DEADLINE:  2 maj 2019 (Bidraget går även att söka med deadline 1 februari och 1 oktober 2019). Läs mer om ansökan här. 

* Samarbete med flera nordiska länder kan bl.a. innebära samarbete med enskilda konstnärer, nätverk, organisationer, stiftelser eller offentliga instanser i nordiska länder utanför Sverige. Som nordiska länder räknas Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Kulturrådet: Litteraturprojekt i utlandet

OM STIPENDIET: Ska underlätta internationell spridning av svensk litteratur och dramatik. Bidraget kan sökas för deltagande i litteraturfestivaler utomlands, litterära samarbetsprojekt, internationella utbyten mm.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 3maj 2018.  (Bidraget går även att söka med deadline 8 februari, 6 september och 6 november 2018.)8 februari 2018.  Läs mer om ansökan här.

Svenska kyrkans kulturstipendier

OM STIPENDIET:  Går till experimentella och forskande konstprojekt om tro och livsfrågor, liksom utbyten mellan kulturutövare och kyrkan. Stipendiet går gärna till projekt som berör unga människors liv.

UTDELNING: 5 stipendier á  100 000:-.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och församlingar i Svenska kyrkan.

DEADLINE: 15 maj 2018. Läs mer om ansökan här.

Ester Lindahls resestipendium

OM STIPENDIET: Ester Lindahls resestipendium ska ge bild- och formkonstnärer möjlighet att genomföra konstprojekt som kräver en resa. Stipendiefonden kräver inte att resekostnader detaljerat anges i ansökan, så pengarna kan (utöver resekostnader) också gå till materialkostnader och liknande.

UTDELNING: Tre stipendier á 40 000:-.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer (max 39 år gamla).

DEADLINE: 15 maj 2018. Läs mer om ansökan här.

JUNI

Bildupphovsrätt i Sverige: IR-ersättning

OM STIPENDIET: Ekonomisk ersättning till upphovspersoner som publicerat bilder i böcker, tidningar och tidskrifter. Alla som uppfyller kriterierna får pengar, den som söker konkurrerar därmed inte med andra sökande. Alla publikationer med ISBN- eller ISSN-nr ger rätt till ersättning (inklusive fanzines och självpublicerade böcker med ISBN-nr). Varje serieruta räknas som en egen bild, serieskapare som söker bidraget får därför ersättning per publicerad ruta. Under 2018 kan du söka ersättning för bilder publicerade i böcker utgivna 2013-2017 och tidningar/tidskrifter utgivna 2017.

UTDELNING: Minimibeloppet är 250:- och maximibeloppet är 25 000:- för bilder i bok och 15 000:- för bilder i tidning/tidskrift per upphovsperson.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer. (Alla som publicerar bilder och serier i publikationer med ISBN- eller ISSN-nr bör söka IR-ersättning, eftersom att det är säkra pengar som alla kan få.)

DEADLINE: 1 juni 2018. Läs mer om hur ansökan går till här.