OM OSS

Bild Altcom 2016 Visuella dagböcker

Bild: Saskia Gullstrand

Vad är Underlandet?

Underlandet är ett konstnärligt forskningslabb för serietecknare baserat i Malmö.

Vi skapar massor av nya serier, håller experimentella workshops i berättande och tecknande, kartlägger seriebranschen och startar nya samtal om serier som konstform. Vi ordnar också utställningar, seriehögläsningar och andra arrangemang.

Hur vi jobbar:

Underlandet vilar på fyra ben:

  • Skapande
  • Kartläggning
  • Samtal
  • Dokumentation

Skapande: Vi experimenterar fram nya sätt att producera, läsa och ställa ut serier. Bland annat håller vi workshops, seriehögläsningar, utställningar och gör small press-editions. Under 2016 arbetar vi mycket med hur serier kan bli spännande publikarrangemang, kollektivt läsande (i form av högläsningar och utställningar) och tar fram metoder för att sporra serieskapares kreativitet, skapande och fantasi.

Kartläggning: Seriescenen förtjänar en kunskapsutjämning! Därför kartlägger Underlandet viktig branschinformation och publicerar den här på vår hemsida. Här kan du hitta uppdaterade listor över stipendier, seriefestivaler, förlag och utbildningar.

Samtal: Underlandet längtar efter tankar, kunskapsproduktion, teori, journalistik och kritik kring serier. Vårt bidrag till detta kommer att bestå av texter, videos och podcast.

Dokumentation: Vi dokumenterar vårt arbete i text, ljudinspelningar och video. Successivt kommer dokumentationen göras tillgänglig på vår hemsida, för att inspirera och sprida Underlandets kunskapsproduktion vidare till alla.

Pågående projekt: LABORATORIUM

Under 2016 arbetar vi med allt det ovannämnda inom projektet LABORATORIUM.

Kontakt:

Underlandet finns till för att utveckla serier som konstform, samt göra det enklare och roligare för människor att vara serieskapare. Hör gärna av dig till oss här med dina tankar, frågor och kärlek!

.

Underlandet har stöd från Region Skåne, Malmö Stad, Kulturbryggan och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

rs_webb         Malmostad_logo_webb_färg            JPG_Kulturbryggan_150mm_300dpi