HÖGSKOLA: MASTER

VISUELL KOMMUNIKATION (Konstfack, Stockholm)
OM UTBILDNINGEN: Programmet ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla hur du arbetar med grafisk design och/eller illustration. Fokus ligger på normkritik och utforskning av hur visuell kommunikation hänger samman med hur identitet, normer och gränser formas. Hur kan grafisk design och illustration påverka och påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska maktrstrukturer? Utbildningen bygger på ditt självständiga arbete, i kombination med handledning, seminarier, feedback, workshops och föreläsningar.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Konstnärlig kandidatexamen om minst 180hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.
OMFATTNING: 120 högskolepoäng. Utbildningen är tvåårig och avslutas med konstärlig masterexamen i visuell kommunikation.
SPRÅK: Svenska.
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 16 januari 2017. Ansökan består av arbetsprover, samt intervju. Läs mer här!

THE SEQUENTIAL DESIGN/ILLUSTRATION MA (University of Brighton, England/Storbritannien)
OM UTBILDNINGEN: Inom detta masterprogram får du utforska sekvensberättande på experimentella och nyskapande sätt. Du kan skapa bilderböcker för barn och vuxna, serieromaner, utställningar, animation, textilberättelser, interaktiv design och en mängd andra saker. Programmet fungerar som ett laboratorium för yrkesverksamma illustratörer, serieskapare och designers som vill fördjupa sig i visuella narrativ, historieberättande och att leverera komplexa sekventiella budskap.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

  • En kandidatexamen i ett närliggande ämne, professionell erfarenhet eller annan motsvarande och av universitetet godkänd kvalifikation.
  • Engelskatestet IELTS. (Läs mer här.)

OMFATTNING: Ettårig masterutbildning (om du studerar på heltid). Tvåårig masterutbildning (om du studerar på halvtid).
KOSTAR: Ja. (För EU-medborgare kostar ett år på utbildningen 6 030 pund.)
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på högskolenivå. Undersök möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands för att kunna finansiera skolans avgifter + ditt uppehälle. Läs mer på CSN:s hemsida.)
ANSÖKAN: Arbetsprover, samt intervju. Läs mer här!

ARTS AND DESIGN BY INDEPENDENT PROJECT MA (University of Brighton, England/Storbritannien)
OM UTBILDNINGEN: Du formar din egen masterutbildning i bildberättande, serieskapande och hantverk. Utbildningen kretsar kring ett större huvudprojekt. Under handledning av lärare från olika ämnen jobbar du experimenterande och nyskapande. Utöver det egna arbetet ingår föreläsningar, filmvisningar, seminarer och andra aktiviteter. Kursen igenom för du en dagbok över ditt arbete, för att stärka reflektion och analys av ditt arbete.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

  • En kandidatexamen i ett närliggande ämne, professionell erfarenhet eller annan motsvarande och av universitetet godkänd kvalifikation.
  • Engelskatestet IELTS. (Läs mer här.)

OMFATTNING: Ettårig masterutbildning (om du studerar på heltid). Tvåårig masterutbildning (om du studerar på halvtid).
KOSTAR: Ja. (För EU-medborgare kostar ett år på utbildningen 6 030 pund.)
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på högskolenivå. Undersök möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands för att kunna finansiera skolans avgifter + ditt uppehälle. Läs mer på CSN:s hemsida.)
ANSÖKAN: Arbetsprover, samt intervju. Läs mer här!

COMICS AND GRAPHIC NOVELS MLITT (Dundee University, Skottland/Storbritannien)
OM UTBILDNINGEN: Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning på serier. Fördjupa din förståelse av serier som medium och av hur serieindustrin fungerar, samt deras relation till genrer, kultur och annan media.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET: 

  • Engelskatestet IELTS. (Läs mer här.)
  • Kandidatutbildning i närliggande ämne.

OMFATTNING: Utbildningen är tvåårig och avslutas med masterexamen i litteratur.
KOSTAR: Gratis (om du är medborgare i Skottland eller i annat EU-land, samt uppfyller universitetets krav).
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Läs mer här!