HÖGSKOLA: KANDIDAT

GRAFISK DESIGN & ILLUSTRATION (Konstfack, Stockholm)
OM UTBILDNINGEN: Grafisk design, illustration och rörlig media kommer samman inom denna yrkesutbildning, där berättande, idéer och det egna uttrycket står i centrum.  Foto, grafik, grafisk design, typografi, illustration, animation, video och webb tas upp inom programmet, som också ger dig stor möjlighet att arbeta med serier. Konstfack är en välkänd och populär skola, som erbjuder en stark konstnärlig grund att stå på, ett verkligt hantverkskunnande och möjligheten att bygga användbara nätverk för framtiden. I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet.
OMFATTNING: 180 högskolepoäng. Utbildningen är treårig och avslutas med konstärlig kandidatexamen i visuell kommunikation.
SPRÅK: Svenska
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Deadline 1 mars 2016. Ansökan består av arbetsprover, samt intervju. Läs mer här!

VISUELL KOMMUNIKATION (Malmö högskola, Malmö)
OM UTBILDNINGEN: Visuell kommunikation är programmet för dig som är kreativ och vill arbeta med bild. Foto, film, animation, teckningar, illustrationer och tecknade serier ingår i utbildningen, liksom teori, vetenskaplig analys och kritisk förståelse av hur bilder fungerar och förmedlar olika budskap. De första ett och ett halvt åren läser alla studenter tillsammans och du lär dig grunderna inom visuell kommunikation. Den fjärde terminen väljer du en av tre inriktningar:

• Foto
• Rörlig bild (film, video och animation)
• Teckning (serier och illustration)

OMFATTNING: 180 högskolepoäng. Utbildningen är treårig och avslutas med kandidatexamen i visuell kommunikation.
SPRÅK: Svenska
KOSTAR: Gratis.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Arbetsprover. Läs mer här!

GRAPHIC STORYTELLING PROGRAMME (The Animation Workshop, VIA University College, Viborg, Danmark)
OM UTBILDNINGEN: Kandidatutbildning för dig som vill lära dig att skapa grafiska berättelser och världar på högsta nivå. Teckning, sekvensberättande, layout, manus, story board till film och att utveckla originella, grafiska universum är en del av allt du lär dig under dina fyra år på skolan. Dessutom läggs stort fokus på att arbeta som frilansare och att starta upp ett eget företag. Utbildningen avslutas med ett konstnärligt kandidatprojekt. När du kliver ut från The Animation Workshop kommer du vara redo för en internationell karriär som serieskapare!
OMFATTNING: Utbildningen är fyraårig och avslutas med konstärlig kandidatexamen i visuell kommunikation.
SPRÅK: Engelska
KOSTAR: Gratis för EU-medborgare.
CSN: Ja. (Kursen ger dig rätt till studiemedel på högskolenivå.)
ANSÖKAN: Sker vartannat år. Nästa ansökning öppnar våren 2017. Ansökan sker genom portofolio och arbetsprover. Läs mer här!

ILLUSTRATION, GRAPHIC NOVELS AND CHILDREN’S PUBLISHING (Glyndŵr University,  Wrexham,Wales/Storbritannien)
OM UTBILDNINGEN: Omfattande och unikt kandidatprogram inom illustration, grafiska romaner och barnboksproduktion. Fokus ligger på traditionell och digital illustration, kreativt skrivande, dramaturgi och bildberättande. Du bygger upp en stark och professionell portofolio, samtidigt som du erövrar dina egna uttryck och sätt att kommunicera med ord och bild. Samarbete med lokala grundskolor ger dig möjlighet att lära dig mer om barns behov och utveckling, för att sedan använda kunskapen i ditt arbete.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Engelskatestet IELTS. (Läs mer här.)
OMFATTNING: Utbildningen är treårig och avslutas med konstärlig kandidatexamen. Därefter ges också möjligheten till ett fjärde år på masternivå.
SPRÅK: Engelska
KOSTAR: Ja. För EU-medborgare kostar varje år på utbildningen 9 000 pund.
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på högskolenivå. Undersök möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands för att kunna finansiera skolans avgifter + ditt uppehälle. Läs mer på CSN:s hemsida.)
ANSÖKAN: Läs mer här! 

CARTOON AND COMICS ART (Staffordshire University, England/Storbritannien)
OM UTBILDNINGEN: Utveckla och förfina dina förmågor inom serieskapande, visuell kommunikation och berättande! Kandidatprogrammet förbereder dig för en karriär inom serier, redaktionell design, tidningsillustration, film och spel. Utbildningen har ett experimentellt angreppssätt och inkluderar, utöver historieberättande och teckning, även grafik, digitalt bildskapande, animation, kroki, skulptur, textilkonst och keramik. Målet är att ge dig en bred hantverkskunskap och ett starkt eget uttryck. Mycket fokus läggs också på att få en fot in i branschen, med festivalbesök och gästlärare från exempelvis Marvel, DC och Dark Horse.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET:

  • Engelskatestet IELTS. (Läs mer här.)
  • BTEC Foundation Diploma in Art and Design (Examen från förberedande konstutbildning. Läs mer här.)

OMFATTNING: Utbildningen är treårig och avslutas med konstärlig kandidatexamen.
SPRÅK: Engelska
KOSTAR: Ja. För EU-medborgare kostar varje år på utbildningen 9 000 pund.
CSN: Ja. (Utbildningen ger rätt till studiemedel på högskolenivå. Undersök möjligheten att ta merkostnadslån för studier utomlands för att kunna finansiera skolans avgifter + ditt uppehälle. Läs mer på CSN:s hemsida.)
ANSÖKAN: Läs mer här!